Nike Cortez 40/40

63

แคมเปญ "Cortez 40/40" ของไนกี้ ประเทศไทย ที่ร่วมกับ 8 ศิลปินชาวไทย ในการสรรค์สร้างลวดลายให้กับรองเท้า Cortez ในโอกาสครบรอบ 40 ปี

images by free.in.th
images by free.in.th .. images by free.in.th


CHEEZE Magazine : Twitter